Loading Loading

Bước 1/3

Bạn là Khách hàng nào?

- Chọn "CÁ NHÂN" nếu bạn muốn Hộp của tháng hiện tại và gói dài hạn 3-6-12 tháng.
- Chọn "DOANH NGHIỆP" nếu bạn muốn mua số lượng lớn và đa dạng độ tuổi
- Chọn "NHÀ SƯU TẬP" để mua Hộp Háo Hức các tháng đã phát hành, cùng các cuốn sách và bộ trò chơi phát triển tư duy

Bước 2/3

Mời bạn chọn Hộp Háo Hức

Bước 3/3

Mời bạn chọn 1 trong 4 gói

Loading Icon
0946 626 646